Veröffentlicht am Schreib einen Kommentar

#თავისუფლებამიშას #FreeSaakashvili

გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მიხეილ სააკაშვილმა 2022 წლის 2 მაისს სასამართლოზე მისვლა ვერ შეძლო